تبلیغات
آوای قرآن - معما های قرآنی- پیامبران

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 خرداد 1390

معماهای پیامبران
1. «داستان معراج پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله ـ » در كدام سوره بیان شده است؟
2. نام كدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن ذكر شده است؟
3. كدام پیامبر به پیامبر بت‌شكن معروف بود و كفار نیز او را به آتش انداختند ولی به خواست خداوند سالم بیرون آمد؟
4. «ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » در كدامیك از سوره‌ها بیان شده است؟
5. صفت كدامیك از پیامبران «ذبیح الله» است؟
6. كدام پیامبر مردگان را زنده می‌كرد و نابینایان را نیز شفا می‌داد؟
7. كدام پیامبر مدتی در شكم ماهی زندگی كرد؟
8. چه تعداد از سوره‌های قرآن به نام پیامبران است؟
9. پیامبری كه قومش به لجاجت و بهانه‌گیری شهرت داشتند چه نام داشت؟
10. كدام پیامبر به سفر آسمانی رفت؟
11. فرزندان كدامیك از پیامبران به بنی اسرائیل معروف هستند؟
12. كدام پیامبر نجار بود و كشتی ساخت؟

. نام چند پیامبر را ذكر كنید كه اسم‌شان با حرف «ی» شروع می‌شود؟
14. داستان حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ و بلقیس در كدام سوره بیان شده است؟
15. كدامیك از پیامبران هم اكنون زنده است؟
16. كدامیك از پیامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
17. كدامیك از پیامبران به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید؟
18. چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است؟
19. كدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد؟
20. در قرآن كریم از چند پیامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
21. چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟
22. كدام پیامبر اولین شخصی بود كه به آسمان صعود كرد؟
23. نام گرامی رسول گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
24. كدامیك از پیامبران در سن پیری صاحب فرزند شد؟
25. كدام پیامبر عمویش كافر بود؟
26. كدامیك از پیامبران آمدن یكی دیگر از پیامبران را بشارت داد؟
27. نام كدام پیامبر كمتر از دیگر پیامبر در قرآن ذكرد شده است؟
28. كدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود؟
29. قرآن كریم از داستان كدام پیامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترین داستان‌ها) یاد كرده است؟
30. نام چه تعداد از جنگ‌های پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و صلم ـ در قرآن ذكر و یا به آن‌ها اشاره شده است؟
31. كدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمده است؟‌
32. دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌اند را نام ببرید؟
33. كدام پیامبر بود كه با حیوانات سخن می‌گفت و سخنان آنان را نیز می‌شنید؟
34. كدام پیامبر را در كودكی برادرانش به چاه انداختند؟
35. كدام پیامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپیچی نمود و غرق شد؟
36. كدام پیامبر برای عمویش استغفار كرد؟
37. كدامیك از پیامبران یكی از مردمان سرزمین خود را كشت؟
38. كدام پیامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
39. نام «16 پیامبر» در یكی از سوره‌های قرآن ذكر شده نام آن سوره چیست؟
40. كدام پیامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
41. سوره‌هایی كه به «پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
42. كدام پیامبر به «شیخ الانبیاء» معروف است؟
43. نام چند پیامبر با حرف «الف» شروع می‌شود؟
44. كدام پیامبر زره می‌بافت؟
45. در زمان كدام پیامبر «طبابت و علوم پزشكی» رواج داشت؟
46. كدام پیامبر به «ذوالنون» معروف است؟
47. حضرت هود ـ علیه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
48. كدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟
49. لقب كدامیك از پیامبران «حبیب الله» است؟
50. پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آیه می‌گریست؟
51. كدام پیامبر به «روح الله» معروف است؟
52. پیامبرانی كه با هم نسبت پدر و پسری داشتند را نام ببرید؟ 53. كدام پیامبر به «صفوة الله« مشهور است؟ 54. داستان خواب صد ساله حضرت عزیز ـ علیه السلام ـ در كدام سوره قرآن بیان شده است؟ 55. در زمان كدام پیامبر سحر و جادو رایج بود؟
56. كدام پیامبر از گل پرنده ساخت؟ 57. نام «پیامبران اولوالعزم» هركدام چند بار در قرآن آمده است؟ 58. داستان برخورد حضرت موسی ـ علیه السلام ـ با دختر حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ در كدام سوره بیان شده است؟ 59. كدام پیامبر در عالم رؤیا دید كه یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می‌كنند؟ 60. كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت؟ 61. كدامیك از پیامبران «دوازده پسر» داشت؟
62. چند پیامبر نام ببرید كه «هم عصر» بودند؟ 63. كدام پیامبر «تبردار» بود؟ 64. كدام پیامبر اولوالعزم «داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ » بود؟ 65. دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن آمده با هم «پسر خاله« بودند آن دو پیامبر را نام ببرید؟ 66. پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدینه در كدام غار پنهان شد؟ 67. پیامبر قوم سبأ كه بود؟
68. كدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟ 69. كدام پیامبر نمونه «صبر و شكیبایی» است؟ 70. داستان كدام پیامبر بیشتر از دیگر داستان‌ها در قرآن بیان شده است؟ 71. داستان «شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » در كدام سوره قرآن بیان شده است؟ 72. كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه نام دارد؟
73. «تورات» كتاب كدام پیامبر است؟ 74. كتاب حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ چه بود؟ 75. معجزه حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چه‌ بود؟ 76. زبور كتاب كدام پیامبر است؟ 77. پیامبرانی كه بیش از یك زن داشتند را نام ببرید؟ 78. كدام پیامبر الوالعزم بود كه زن نداشت؟ 79. عمر كدام پیامبر بیش از همه پیامبران است؟ 80. كدام پیامبر به «خلیل الله» معروف است؟‌ 81. «معجزه حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » چه بود؟ 82. نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت؟ 83. مهمترین معجزة حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ چه بود؟ 84. خداوند متعال به كدام پیامبر «علم نجوم و حساب و هیأت» آموخت؟ 85. كدام پیامبر «جد اول» رسول اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بود؟ 86. كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه «خط نوشت و لباس دوخت» ؟ 87. بشارت آمدن پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ توسط حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در كدام سوره بیان شده‎است؟ 88. «سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » در كدام سوره بیان شده است؟ 89. نام اصلی كدامیك از پیامبران «عبدالغفار» است؟
90. «اول المؤمنین» صفت كدام پیامبر است؟ 91. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در «كدام كوه» مناجات می‌كرد؟ 92. نام كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ «انجیل» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 93. كدامیك از پیامبران «كفالت حضرت مریم» را بر عهده داشت؟ 94. دو تن از پیامبرانی كه به «ساختن كعبه» همت گماردند چه نام دارند؟

پاسخ‎ها:
1. داستان معراج حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله ـ در سورة «اسراء» بیان شده است.
2. نام حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بیشتر از دیگر پیامبران «136 مرتبه» در قرآن ذكر شده است.
3. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ».
4. ماجرای ولادت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در سوره «مریم» بیان شده است.
5. صفت حضرت اسماعیل ـ علیه السلام ـ «ذبیح الله» است.
6. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مردگان را زنده و نابینایان را شفا می‌داد.
7. «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ « مدتی درشكم ماهی زندگی می‌كرد.
8. سوره‌های «ابراهیم، محمد، ‌نوح، هود، یوسف، یونس» بنام پیامبران می‌باشد.
9. پیامبری كه قومش به بهانه‌گیری معروف هستند «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » می‌باشد.
10. حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ به سفر آسمانی رفت.
11. فرزندان «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ به بنی اسرائیل» معروف هستند.
12. «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ ».
13. «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ ، حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ ، حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ ، حضرت یونس ـ علیه السلام ـ».
14. این داستان در سوره «سبأ» بیان شده است.
15. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » هم اكنون زنده است.
16. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » به «خلیل الله» ملقب بود.
17. «حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ » به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید.
18. پیامبرانی كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادریس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل،‌ یعقوب، اسماعیل صادق الوعد, اسحاق، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون، ‌داوود، سلیمان، الیاس، ‌الیسع، ذوالكفل، عزیز، زكریا، یحیی، عیسی و محمد ـ علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین ـ. .
19. «حضرت آدم ـ علیه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنیا آمد.
20. پیامبرانی كه به عنوان (اسوه حسنه. از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ ».
21. نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
22. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » اولین شخصی بود كه به آسمان صعود كرد.
23. نام گرامی پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ و یك بار با نام احمد در سوره صف آیه 6 بیان شده است.
24. «حضرت زكریا ـ علیه السلام ـ » در سن پیری صاحب فرزند شد.
25. «عموی حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ كافر بود».
26. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
27. نام حضرت یونس «دو بار» در قرآن آمده است.
28. «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ ».
29. داستان حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ .
30. جنگ‌های پیامبر كه در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بنی النحلة، تبوك، حمراء الاسد، الخندق، فتح مكه، احزاب، بنی قریظه، بنی النظیر، الحدیبیه، و بیعة الرضوان، حنین، ذات السلاسل.
31. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » پدر نداشت.
32. «حضرت یحیی ـ علیه السلام ـ و حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » مجرد زندگی كردند.
33. «حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ ».
34. «حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ » را در كودكی به چاه انداختند.
35. «پسر حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » از فرمان پدرش سرپیچی كرد و هلاك شد.
36. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ » برای عمویش استغفار كرد.
37. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » در یك ماجرایی یكی از مردمان سرزمین خود را به قتل رساند.
38. پیامبری كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسی ـ علیه السلام ـ «كلیم الله» می‌باشد.
39. در «سوره انبیاء» نام (16 تن از پیامبران) ذكر شده است.
40. پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » بود.
41. سوره‌های «طه، یس، مزمّل و مدّثر» به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ منسوب می‌باشند.
42. «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » به (شیخ الانبیاء) معروف هستند.
43. پیامبرانی كه نامشان با حرف الف شروع می‌شود عبارتند از: «ابراهیم، الیاس، ایوب، اسحق، ادریس، اسماعیل و آدم ـ علیهم السلام ـ ».
44. «حضرت داوود ـ علیه السلام ـ » زره می‌بافت.
45. در زمان (حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » علوم «پزشكی و طبابت» رواج داشت.
46. «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ ».
47. «حضرت هود ـ علیه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
48. پیامبرانی كه باهم نسبت برادری داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعیل، موسی و هارون ـ علیهم السلام ـ ».
49. «لقب حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » (حبیب الله) است.
50. پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آیه 16 سورة یونس» می‌گریست.
51. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » به (روح الله) معروف است.
52. پیامبرانی كه با هم نسبت پدر و پسری داشتند عبارتند از: «زكریا و یحیی، داوود و سلیمان، ابراهیم و اسحاق، یعقوب و یوسف،‌ ابراهیم و اسماعیل ـ علیهم السلام ـ ».
53. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ «به صفوة الله» مشهور است.
54. این داستان در سوره بقره آیه 259 بیان شده است.
55. در زمان «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » (سحر و جادوگری) رواج داشت.
56. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ».
57. «حضرت نوح 3 بار،‌ ابراهیم 68 بار، موسی 136 بار، عیسی 33 بار، محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ 5 بار».
58. این داستان در سوره «قصص آیه 25» آمده است.
59. «حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ ».
60. «حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ » نخستین شخصی بود كه (بسم الله الرحمن الرحیم) نوشت.
61. «حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ » دوازده پسر داشت.
62. پیامبرانی كه با همدیگر در یك زمان می‌زیستندعبارتند از: «ابراهیم ولوط، یوسف و یعقوب، موسی و خضر».
63. «حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ».
64. «حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » داماد حضرت شعیب ـ علیه السلام ـ بود.
65. «حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ و یحیی ـ علیه السلام ـ » با همدیگر پسر خاله بودند.
66. «حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدینه در غاری به نام «سبع» پنهان شد.
67. «حضرت داوود ـ علیه السلام ـ ».
68. پیامبر قوم ثمود «حضرت صالح ـ علیه السلام ـ » بود.
69. «حضرت ایوب ـ علیه السلام ـ » نمونه (صبر و بردباری) بود.
70. داستان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ و فرعون بیشتر از دیگر داستان‌‌ها در قرآن كریم بیان شده است.
71. داستان شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ در سوره «انبیاء آیه 57» آمده است.
72. كتاب حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ انجیل نام دارد.
73. تورات كتاب حضرت موسی ـ علیه السلام ـ است.
74. صحف ابراهیم.
75. ساختن پرنده از گل، زنده كردن مرده‌ها، سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بیماری‌های لاعلاج از معجزات حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ است.
76. كتاب حضرت داوود ـ علیه السلام ـ .
77. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ، حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ حضرت نوح ـ علیه السلام ـ و... .
78. در بین پیامبران اولوالعزم تنها حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ بود كه زن نداشت.
79. حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ تاكنون زنده است.
80. حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ به «خلیل الله» معروف است .
81. معجزات حضرت موسی ـ علیه السلام ـ عبارتند از: ید بیضاء، اژدها شدن عصای موسی و شكافتن دریا توسط عصا.
82. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ نخستین پیامبر اولوالعزم است.
83. مهمترین معجزه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ قرآن می‌باشد.
84. خداوند متعال به حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ علم نجوم و حساب و هیأت را آموخت.
85. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ جدّ اول حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ بوده‌اند.
86. حضرت ادریس ـ علیه السلام ـ اولین شخصی بود كه لباس دوخت و خط نوشت.
87. بشارت آمدن پیامبر ـ صلی الله علیه و اله ـ توسط حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ «سوره صف» آمده است.
88. سرگذشت حضرت نوح ـ علیه السلام ـ درسوره «نوح» بیان شده است.
89. حضرت نوح ـ علیه السلام ـ نامش «عبدالغفار» بوده و نوح لقب او بوده است.
90. «اول المؤمنین» صفت «حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » می‌باشد.
91. حضرت موسی ـ علیه السلام ـ در «كوه طورسینا» مناجات می‌كرد.
92. «انجیل» 14 مرتبه در قرآن ذكر شده است.
93. «حضرت زكریا ـ علیه السلام ـ »كفالت حضرت مریم- سلام الله علیها - را به عهده داشت.
94. «حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ـ علیهما السلام ـ» به ساختن كعبه همت گماردندطبقه بندی: معما های قرآنی، 
برچسب ها: معما های قرانی، دریافت معما های قرآنی، معما درمورد پیامبران،
ارسال توسط علیرضا اکبری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟


برای قرآنی ها
<

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ